AROMATİKLER

Bir veya daha fazla benzen halkası içermekte olan bileşenlere aromatikler denir. Bu gruptaki birçok bileşen hoş bir kokuya sahip olduğu için bu isim verilmiştir. Aromatikler kendi içerisinde bazı gruplara ayrılır. Bunlardan benzen ve toluenler, yapıştırıcıların birleşimi ve boyalarda kullanılmaktadır.

Yapısında halkalı düzlemler yer alan bileşikler aromatikleri oluşturur. Benzen, benzen türleri, atrasen, halkalı benzen, naftalin gibi bileşikler bu grupta yer almaktadır. En fazla karbon kimyasında kullanılmaktadır.

Aromatiklerin temelini oluşturan benzen, renksiz berrak ve kendine özgü hoş kokusu ile dikkat çekmektedir. Benzen; LAB, anilin, DDT, DDB, Maleik Anhidrit, Strien, Diklorbenzen ve Siklohekzan gibi kimyasal maddelerin üretiminde kullanılmaktadır.

Aromatik Türleri

Benzen dışında aromatikler grubunda Paraksilen de yer alır. Benzendeki renksiz ve kokusuz özellikler, Paraksilende de bulunmaktadır. Kendine has bir kokuya sahiptir ve + 13 derecede katı kristal hale geçmektedir. Asit yıkama rengi maksimum 2,0 olan Paraksilenin platin kobalt rengi de maksimum 20 Pt – Co’dır. Dimetil Tereftalat ve Tereftalik asit üretimlerinde kullanılmaktadır.

Aromatiklerden biri olan Ortoksilen, Ftalik Anhidrit üretimi ile beraber kozmetik, ilaç ve boya sanayisinde kullanılmaktadır. Aromatikler grubunda yer alan Toluen’de önemli bileşenlerden biridir. Vernik ile boya sanayisinde çözücü etken olarak kullanılan Toluen, kimyasal maddelerden olan Fenol, Benzoik Asit ve TNT üretiminde yer alır.

Ayrıca ilaç sanayinde ve yapıştırıcı imalatında da sık sık tercih edilir. Aromatik bileşenler hem hoş kokuları hem de sağladığı avantajlar ile geniş bir kullanım oranına sahiptir. Ayrıca ekonomik olması da bir diğer tercih nedenidir.

İlgili Görseller

Menü