Etilen

Eten olarak ta bilinen ethylene (C2H4), yanıcı, renksiz, az kokulu, karbon ve hidrojen bileşiği bir gazdır. -103 °C’de sıvılaşırken –169 °C’de katılaşır. Petrokimya sektöründe etilen üretiminde nafta kullanılmaktadır. Etilen, petrokimya sanayinin temel başlangıç hammaddesidir.

Ethylene Türevleri

  • Polietilen veya politen
  • Stiren
  • Etilen Oksit
  • Dikloroetan
  • Polietilenin hazırlanması son derece pratiktir. %40 oranında etilen kullanılır. Stiren üretiminde kullanım oranı ise %20’dir. Etilen Oksitle plastik maddeler ortaya çıkar.

Ethylene Üretim Teknolojisi

Nafta ve gaz yağı kullanımı ile üretilen etilenin üretim kaynakları arasında etan, propan ve bütan da yer alır. Tüm bu hidrokarbonlar buhar altında yüksek sıcaklıkta parçalanır. Kraking Prosesi yani ısısal parçalama işlemi ile en yüksek verimle etilen elde edilir. 800 – 860 °C sıcaklıktaki fırınlarda gaz ya da buhar haline getirilen hidrokarbonlar boş tüpler içinden 1 sn nin de altında bir sürede geçirilir. Fırından çıktığı andan itibaren süratle soğutulur.

Ethylene Kullanım Alanları

Polietilen, etilenoksit, vinil asetat, stiren, polistren, PVC, etilendiklorit, polipropilen, etilenglikol, etilklorür, etilenklorhidrin, SBR, trikloroetilen, polyester reçinelerinin üretiminde kullanılır. Reaksiyon verme kabiliyeti son derece yüksek olup polimerize polietileni meydana getirir. Zehir etkisi az olup yüksek oranlarda kullanıldığında şuursuzluk yapabilir. Yanıcı, renksiz ve az kokulu olup yoğunluğu %0,97 dir. Gıda ve meşrubatta, cam, metal ve sağlık sektöründe, lastik ve plastik sektöründe ve LNG sıvılaştırma tesislerinde dondurucu olarak kullanılmaktadır.

Menü